Eesti SA-MP Kommuun

Full Version: OnPlayerConnect vs OnPlayerRequestClass
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tere.

Loodan, et teema on õiges kohas.

Kuna olen näinud mitmel scriptil, et login/register dialogid on PlayerRequestClassi all ning mingil oli komentaar ka, et laeb siis ennem mängu muud asjad ära, tekkis küsimus kas on sel reaalselt mingit vahet ka kas dialogid tulevad OnplayerConnecti või PlayerRequestClassi ajal?