Eesti SA-MP Kommuun

Full Version: Die funktsioon
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tervist väike probleem.

Kuidas saaks nii teha et kui asi die'b siis kas suunab teisele lehele või näiteks muudab mingi teksti ära kodulehel. Näiteks kui ei pane registreerimisel e-maili siis annaks teate et "te ei sisestanud e-maili" ja asi oleks tavalise template peal mitte ei tule kiri ülesse vasakusse nurka.

PHP Code:
if($Password == "" || $Re_Password == "")
{
die(
"Sa ei sisestanud parooli!");