Eesti SA-MP Kommuun

Full Version: Probleem
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Minu probleem on siis selline, et GTA ei salvesta mappi ära korralikult. Olen teinud re-installe jms. kuid tulutult. Vahepeal vilgub, siis läheb korda ja siis uuesti ei lae mappi ära.

Oskab keegi aidata?

[Image: sa-mp-011.png]
Mitte ei salvesta vaid ei lae ära, eemalda igasugused modid ja kui sellest kasut pole tee lisaks re-install ja siis peaks korras olema.