Eesti SA-MP Kommuun

Full Version: Skriptimis abi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Et ma just hakkasin skriptima ning ma tahaks veits abi küsida, et nagu kas nii tuleb kirjutada umbes koodirida või oskab keegi aidata mis ma valesti tegin vms

CMD:credits(playerid, params[])
SendClientMessage(playerid, -1, "GM tehtud ... poolt"

{
return 1;
}
CMD:credits(playerid, params[]) {
SendClientMessage(playerid, -1, "GM tehtud ... poolt"
return 1;
}

Bracketid peavad õigesti olema.
A, tänan.