Eesti SA-MP Kommuun

Full Version: /aveh
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tervist, ehk oleksite nõus mulle scriptima väikse scripti.
/aveh, ehk siis RANK 1-5 kirjutab selle CMD siis tuleb sõiduk alla ja mootor automaatselt käivitud. Kui on see sõiduk kasutusel siis tuleb teine aveh alla.( Aveh sõiduk oleks id 522)