Include animfix - Animatsioonide rakendumise parandus.
#1
Olen paljudes serverites märganud, et mõne animatsiooni kasutamiseks tuleb see kaks korda sisse trükkida. Paljud parandavad seda animatsioone laadides, kui mängija spawnib. See aga tekitab spawnimisele mitmesekundilise viivituse ning põhjustab mõnel mängijal ka crashi. See include parandab selle probleemi, uusi tekitamata.

Kuidas kasutada?
Lihtsalt lisa "#include <animfix>" kohe pärast a_sampi ning kõik toimib olemasolevaid süsteeme muutmata.

Kood:
    PAWN Programming
 1. /*
 2.   animfix
 3.   kvann 2015, no rights reserved at all.
 4. */
 5.  
 6. #include <a_samp>
 7.  
 8. #if defined _animfix_included
 9. #endinput
 10. #endif
 11. #define _animfix_included
 12.  
 13. stock GetAnimationIndex(const anim_lib[], const anim_name[])
 14. {
 15. new animlib[32], animname[32];
 16. for (new i = 1; i < 1812; i++)
 17. {
 18. GetAnimationName(i, animlib, sizeof(animlib), animname, sizeof(animname));
 19. if (!strcmp(animlib, anim_lib, true) && !strcmp(animname, anim_name, true)) return i;
 20. }
 21. return 0;
 22. }
 23.  
 24. forward SetPlayerAnimationIndex(playerid, index, Float:fDelta, loop, lockx, locky, freeze, time, forcesync);
 25. public SetPlayerAnimationIndex(playerid, index, Float:fDelta, loop, lockx, locky, freeze, time, forcesync)
 26. {
 27. if (!(0 < index < 1812)) return 0;
 28. new animlib[32], animname[32];
 29. GetAnimationName(index, animlib, sizeof(animlib), animname, sizeof(animname));
 30. ApplyAnimation(playerid, animlib, animname, fDelta, loop, lockx, locky, freeze, time, forcesync);
 31. return 1;
 32. }
 33.  
 34. stock ApplyAnimationEx(playerid, const animlib[], const animname[], Float:fDelta, loop, lockx, locky, freeze, time, forcesync = 1)
 35. {
 36. new index = GetAnimationIndex(animlib, animname);
 37. if (index) SetTimerEx("SetPlayerAnimationIndex", 100, false, "iifiiiiii", playerid, index, fDelta, loop, lockx, locky, freeze, time, forcesync);
 38. return ApplyAnimation(playerid, animlib, animname, fDelta, loop, lockx, locky, freeze, time, forcesync);
 39. }
 40. #if defined _ALS_ApplyAnimation
 41. #undef ApplyAnimation
 42. #else
 43. #define _ALS_ApplyAnimation
 44. #endif
 45. #define ApplyAnimation ApplyAnimationEx

Reply
#2
Värskem versioon ja täiendatud tekst: http://kvann.im-rp.eu/script.php?id=2
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)